موسسه چند منظوره آینده سازان زهره

​​موسسه آینده‌سازان زهره
چند منظوره آموزشی ،فرهنگی و مطالعاتی​​​​​

کتاب فراکارآفرینی 2

list item image

منابع و رفرنسهای کتاب فراکارآفرینی 2 نوشته جیم کالینز ترجمه محمدحسین اکبرزاده

کتاب رشد ده برابری فروش با استفاده از علوم رفتاری

list item image

رشد ده برابری فروش با استفاده از علوم رفتاری نوشته نانسی هارهات ترجمه محمدحسین اکبرزاده

بزودی

list item image

کتب در دست تدوین ....