موسسه چند منظوره آینده سازان زهره

​​موسسه آینده‌سازان زهره
چند منظوره آموزشی ،فرهنگی و مطالعاتی​​​​​

ممارست کلید رمز موفقیت

ممارست کلید رمز موفقیت
این ضرب المثل ناب همیشه چراغ هدایتمان باشد ."نابرده رنج گنج میسر نمیشود "      در اولین روز کلاس، جری اولزمن استاد دانشگاه فلوریدا دانشجویان عکاسی خود را به دو گروه تقسیم کرد.   او توضیح داد که همه افراد حاضر در سمت چپ در گروه «کمیت» قرار دارند. آن ها فقط بر اساس مقدار کاری که تولید کرده اند نمره خواهند گرفت . بدین شکل که در روز پایانی کلاس، تعداد …
ادامه مطلب

موسسه آینده سازان زهره​​​​​​​