موسسه چند منظوره آینده سازان زهره

​​موسسه آینده‌سازان زهره
چند منظوره آموزشی ،فرهنگی و مطالعاتی​​​​​

کتاب "رشد ده برابری فروش با استفاده از علوم رفتاری" منتشر شد

کتاب "رشد ده برابری فروش با استفاده از علوم رفتاری" منتشر شد
کتاب رشد ده برابری فروش با استفاده از علوم رفتاری نوشته خانم نانسی هارهات با مقدمه و ترجمه محمدحسین اکبرزاده توسط انتشارات فراکارآفرینی منتشر شد .     فروش بخش قلب تپنده سازمان است . فروش همانند اکسیژن ضرورت یک سازمان است و... . همه ما با این اصطلاحات آشنا هستیم . اما مدت مدیدی است که دانشگاههای مطرح و سازمانهای پیشران، نحوه نگرش خود را به علم فروش و بازاریابی تغییر …
ادامه مطلب

موسسه آینده سازان زهره​​​​​​​